زبان آموز محترم جهت آگاهی از نحوه عملکرد و کار با سامانه آموزش الکترونیکی، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

https://www.aparat.com/v/hIJna