لطفا فایل زیر را جهت نصب بر روی سیستم خود دانلود فرمایید.

   دانلود : anydesk.rar           حجم فایل 3697 KB